Türk-Sloven İş Forumu

Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Sn. Radovan Zerjav ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle 9 Ekim 2012 Salı günü Türk-Sloven İş Forumu ve ikili firma görüşmeleri gerçekleştirildi.

 
DEİK Türk-Sloven İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu’nun açılış konuşması ve moderatörlüğünü yaptığı oturumda, T.C.Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Baş Proje Direktörü, Ahmet Cüneyt Selçuk ve Slovenya Girişimcilik ve Doğrudan Yatırım Ajansı Uluslararasılaştırma ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Bölüm Başkanı Dasa Rakovec, Türkiye’deki ve Slovenya’daki yatırım olanakları hakkında birer sunum gerçekleştirdiler.
 
Toplantı’nın kapanış bölümünde DEİK İcra Kurulu Başkanı Sn. Rona Yırcalı, T.C Ekonomi Bakanı sn. Zafer Çağlayan’ın ve Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Sn. Radovan Zerjav söz aldılar.
 
Rona Yırcalı konuşmasında, özellikle karayolu taşımacılığında önemli bir transit ülke olan Slovenya’nın, 1998 yılında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması ve Slovenya’nın NATO’ya üye olmasından sonra Türkiye açısından ekonomik ve siyasi öneminin arttığına dikkat çekmiştir. İki ülke arasındaki ticaretin bir milyar dolara yaklaştığını ancak bu rakamın yeterli olmadığını ifade eden Yırcalı, yatırımların artması için altyapı çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’nin inşaat sektöründe, havayolu-karayolu-demiryolu revizyolarında Slovenya’ya yardımcı olabileceğini belirtti. Konuşmasında ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda turizm sektörünün önemine dikkat çeken Yırcalı, Türkiye’ye daha fazla Sloven turistin gelmesi adına çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Rona Yırcalı konuşmasının sonunda, Türk iş adamlarının yaşadıkları vize sorunlarına ve Türk Menşeli tırlara AB ülkeleri tarafından uygulanan kotaya dikkat çekerek, bu iki sorunun işbirliği içinde çözülmesi gerektiğinin her iki taraf için de önemli olduğunu ifade etti.
 
Sloven Bakan Radovan Zerjav yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye ve Slovenya arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştiğini belirterek, karşılıklı üst düzey resmi ziyaretlerin yapıldığını, iş adamları arasındaki iletişimin de bu sayede kuvvetlenerek her sene daha fazla firma arasında işbirlikleri gerçekleştiğini belirtti. Rakovec ayrıca oto sanayi, kağıt üretimi, makina, lojistik, bilgi yönetimi gibi sektörlerde daha fazla işbirliği imkanları olduğunu ifade etti. Türkiye’nin toplam ticari faaliyetlerinin içinde Slovenya’nın çok az bir paya sahip olduğunu, ancak zamanla kazanılan tecrübe ve bilgiye rakamsal olarak değer biçilmesinin zor olduğunu ifade eden Zerjav, devlet düzeyinde yapılan düzenlemeler ile işbirliği ortamının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan konuşmasına, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her iki tarafın da mutabık olduğunu belirterek başladı. Çağlayan, Türk-Sloven İş Konseyi’nin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için gösterdiği çabaya işaret eden Bakan Slovenya veTürkiye arasındaki ekonomik ilişkilere hızla geliştiğini ve iki ülkeninn de birbirlerinin sektörel avantajlarından faydalanarak üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapılabileceğini belirtti. Son 9 yılda Slovenya ile dış ticaretimizin 8 kart artmış olduğunu ve Türk firmaların son dönemde Slovenya’da ihalelere katıldıklarını belirteren Bakan Çağlayan, ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesinin sadece iki ülkenin değil küresel sorunların çözümü açısından gerekli olduğunun altını çizdi.